Kontakt

Destinační společnost Východní Čechy
odd. East Bohemia Convention Bureau
náměstí Republiky 12
530 02 Pardubice

Kontaktní osoba:
René Živný
r.zivny@vychodnicechy.info
tel.: +420 608 309 509

www.kongresypardubickykraj.cz