Kontakt

Destinační společnost Východní Čechy
odd. East Bohemia Convention Bureau
náměstí Republiky 12
530 02 Pardubice

Kontaktní osoba:
Alena Horáková
a.horakova@vychodnicechy.info
tel.: +420 725 702 650

www.kongresypardubickykraj.cz