Prohlášení o přístupnosti

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Portál je tvořen se snahou o dosažení maximální přístupnosti svého obsahu.

Portál využívá pro vizuální layout stránek CSS. Grafický design, layout i funkčnost vyhovuje Vyhlášce č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením, tzv. vyhlášce o přístupnosti, požadavkům pro tzv. "Blind friendly web" a WCAG 2.0 pro úroveň A, AA, AAA.

Videosnímky a audiosoubory prezentované na portálu nedisponují textovým přepisem obsahu.

Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Podobně lze vypnout CSS styly úplně.

Vzhledem k tomu, že ne všichni internetoví uživatelé mají povoleno používání javaskriptu, je tato skutečnost zohledněna v navigačních prvcích a v maximální možné míře se využívá možností CSS.

HTML dokumenty jsou tvořeny strukturálním standardem HTML5.

Web využívá tzv. "plovoucí šířku stránek" pro lepší vykreslování  na různých typech zařízeních v závislosti na velikosti rozlišení.